Πολιτισμός 2030

Το πρόγραμμα Πολιτισμός 2030  είναι μια πρωτοβουλία της Ελευσίνας 2021 που αποβλέπει στη προώθηση της περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης με το βλέμμα στην επόμενη δεκαετία και ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα που επιχειρεί να μετατρέψει την πόλη της Ελευσίνας σε σημείο διασύνδεσης των επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου  και ανάπτυξης ικανοτήτων σε τομείς που σχετίζονται με τα ειδικά θέματα της επαγγελματικής τους καθημερινότητας, όπως επίσης και προγράμματα κατάρτισης για τους κατοίκους της Ελευσίνας.

#Το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από τρεις άξονες: τη δικτύωση, την κατάρτιση και την επεξεργασία αλλαγών που οδηγούν προς ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του πολιτιστικού χώρου. Στόχος του συνολικού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού, της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ελλάδας, ενώ το σύνολο των δράσεων  που οικοδομούνται μέχρι το 2021 είναι η παρακαταθήκη που αφήνει η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στην πόλη της Ελευσίνας μετά το 2021.

Πρόγραμμα Δικτύωσης

Στoν άξονα της δικτύωσης η Ελευσίνα 2021 διοργανώνει κάθε χρόνο την κεντρική Συνάντηση Πολιτισμός 2030, κάθε Νοέμβρη, έναν νέο θεσμό για την πόλη της Ελευσίνας και τον χώρο του πολιτισμού και τις Δορυφορικές Συναντήσεις σε πόλεις της περιφέρειας.

Κατάρτιση

Στον άξονα της κατάρτισης δημιουργούμε εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για τους επαγγελματίες του πολιτισμού, τους καλλιτέχνες και τους κατοίκους της Ελευσίνας.