Clymene Christoforou

Η Clymene Christoforou είναι Διευθύντρια του D6: Culture in Transit. Το D6 διοργανώνει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με φιλοξενίες καλλιτεχνών, και παρέχει διεθνείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αξία των τεχνών στην τοπική και στην εθνική πολιτική. Το ενδιαφέρον της εστιάζει στο έργο που συνδέει τους καλλιτέχνες με τις γειτονιές και εκτός συνόρων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Clymene είναι Πρόεδρος της International Newcastle, μίας διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, το Δήμο και τα Πανεπιστήμια, με στόχο την προώθηση του διεθνισμού σε ολόκληρη την πόλη. Επιπλέον, είναι εξειδικευμένη σύμβουλος στο πρόγραμμα Pilot Cities του United Cities and Local Governments and Culture Action Europe, το οποίο εξετάζει το ρόλο του πολιτισμού στην αειφόρο ανάπτυξη των πόλων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με το Βρετανικό Συμβούλιο και την ομάδα Creative Europe στην Ουκρανία, είναι σύμβουλος στο πρόγραμμα Culture Bridges και πρόσφατα εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Res Artis, ενός παγκοσμίου δικτύου χώρων φιλοξενίας καλλιτεχνών.

 

 

Ιδιότητα: Διευθύντρια D6: Culture in Transit, Expert Pilot Cities, Ηνωμένο Βασίλειο