Φωτεινή Παπαχατζή

Η Φωτεινή Παπαχατζή είναι πολιτιστική διαχειρίστρια, εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εικαστικός. Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά και κοινωνικο-πολιτιστικά εγχειρήματα μέσω ευρωπαϊκών κα άλλων προγραμμάτων με έδρα την Ήπειρο και σε συνεργασίες με την ΑΜΚΕ CulturePolis (2007-2016), τo Photometria International Photography Festival από το 2013, με την AMAKA, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, την Άρσις ΜΚΟ και με την Artifactory στην οποία είναι ιδρυτικό μέλος. Υλοποίησε ως πολιτιστική διαχειρίστρια και καλλιτέχνης το ‘Home’, ένα διακρατικό εγχείρημα μεταξύ Ka Atelier, Τουρκία και της Έντευξις Photometria Festival στο πλαίσιο του
προγράμματος TANDEM Cultural Managers Exchange Turkey. Έχει οργανώσει και συμμετείχε σε φωτογραφικές εκθέσεις και Μπιενάλε στη Νέα Υόρκη, Κούβα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Ρωσία και Κροατία. Εργάστηκε στην Kinetika (www.kinetika.co.uk) για την ανάπτυξη έργων, την τεκμηρίωση και τη δημιουργία
βίντεο, το press & marketing (2002-2004). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master στην Διαχείριση των Τεχνών και την Πολιτιστική Διαχείριση, City University of London (2001) και είναι πτυχιούχος του τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του ΕΑΠ (2016). Κατέχει πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων και διδακτική εμπειρία σε προγράμματα μη Τυπικής Εκπαίδευσης – Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2008-2018). Είναι μέλος του Bosch Alumni Network και υπότροφος του προγράμματος START Create Cultural Change (2016).

www.photinipapahatzi.com

Ιδιότητα: Πολιτιστική διαχειρίστρια, Εικαστικός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων