Μαριλένα Βακαλοπούλου

Η Μαριλένα Βακαλοπούλου είναι Πολιτισμιολόγος με πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό από το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2007) και ειδίκευση στη Βιομηχανική Αρχαιολογία (ΕΚΠΑ –
Ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 2015). Είναι
Διαχειρίστρια/Συντελεστής και Συν-ιδρύτρια της ομάδας Βι.Δ.Α. (Βιομηχανικά Δελτία
Απογραφής) και της πλατφόρμας της ομάδας που συγκεντρώνει ψηφιακά αρχεία της
Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ιδρυτικό μέλος της ομάδας Κρονίστες που
ασχολείται με την έρευνα και τη διάσωση του εργοστασιακού συγκροτήματος Κρόνος στην
Ελευσίνα. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια για τη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στην Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα εργάζεται ως ερευνήτρια στο έργο «Εικονικό ταξίδι στα
βιομηχανικά ίχνη της Νάουσας» στο πλαίσιο δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-
Καινοτομώ», (ΕΠΑνΕΚ)

Ιδιότητα: Πολιτισμολόγος, Ερευνήτρια Βιομηχανικής Αρχαιολογίας, Ομάδα Βι.Δ.Α.