Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης

Αρχιτέκτων-Μηχανικός, ΑΠΘ (1994) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ΑΠΘ (2009). Διετέλεσε Visiting Research Associate, Harvard GSD (2004-2006). Από το 2006 διδάσκει Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και Τεχνολογία στο ΑΠΘ (2006-2009) και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2008-σήμερα). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου «Μεταβαλλομένων Ευφυών Περιβαλλόντων» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ειδίκευσή του σημειώνεται επάνω σε ευέλικτα χωρικά συστήματα, έξυπνα υλικά και ανταποκριτικές ψηφιακές, και σύγχρονες μεθόδους κατασκευής διατάξεις δίνοντας βαρύτητα σε τεχνολογίες και μεθοδολογίες που δημιουργούν ένα συμμετοχικό ανθρωποκεντρικό πλαίσιο αρχιτεκτονικής έρευνας και εφαρμογής. Ανέδειξε και υποστηρίζει δύο νέες κατευθύνσεις δυναμικού σχεδιασμού με τις ονομασίες spatial economy και sensponsive architecture. ΄Εχει εκτεταμένη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με γενική και ειδικευμένη θεματολογία με την έρευνά του να τροφοδοτεί επίσης workshops και περιοδικές δημοσιεύσεις. Οι θεματικές ερευνητικές περιοχές του, οι οποίες έχουν διεπιστημονική διάσταση, εντοπίζονται σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης, πολιτισμού, θεραπείας, αστικού εξοπλισμού και παιχνιδιού. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Transformations: Paradigms for Designing Transformable Spaces (2006) Harvard GSD Design and Technologies Report Series και Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική: Κίνηση, Προσαρμογή, Ευελιξία (2011) Εκδόσεις Ίων.

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης