Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης

Ο Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτιστική Διαχείριση» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της πολιτιστικής χορηγίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ιδιότητα: Διδάκτωρ Πολιτιστικής Χορηγίας, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου