Δώρα Χατζή-Ροδοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανακαίνιση και Μετατροπή κτιρίων.  Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Heritage & Architecture στο Delft University of Technology της Ολλανδίας. Η διδακτορική της έρευνα επικεντρώνεται στην πρακτική επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το διδακτορικό της πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ. Το παρών διάστημα εργάζεται ως μέλος του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, σε έργα που σχετίζονται με την καταγραφή, συντήρηση και επανάχρηση ελληνικών ιστορικών βιομηχανικών χώρων και έργα αστικού σχεδιασμού. Διδάσκει επίσης  σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις Σχολές Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και TUDelft. Έχει εργαστεί ως Αρχιτέκτονας Μηχ. στην Ολλανδία και την Ελλάδα. Έχει υπάρξει υπότροφος των Ιδρυμάτων Μποδοσάκη και Ωνάση, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και του Ιδρύματος Catharine van Tussenbroek. Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε ελληνικά, ολλανδικά, ισπανικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ιδιότητα: Μέλος του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, Υπ.Δρ. TUDelft-ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ.