Γιάννης Ιωαννίδης

Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι Διευθυντής Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αθλητισμού στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Επίσης, είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» στη Θεματική Ενότητα «Οικονομία του Πολιτισμού» και είναι εισηγητής σε πολιτιστικά προγράμματα όπως στα προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου στο πεδίο της Τοπικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και του Πολιτιστικού Εθελοντισμού. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς «Πολιτιστική Διοίκηση και Διαχείριση», «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη», «Πολιτιστικοί πόροι και πολιτιστικός σχεδιασμός» και «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική πολιτιστική» όπως επίσης και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα σε θέματα Διοίκησης πολιτιστικών θεσμών και οργανώσεων του Τρίτου Τομέα για τα οποία έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και έχει συμμετάσχει σε μελέτες και επιστημονικά συνέδρια.

Ιδιότητα: Πολιτιστικός Διαχειριστής, Διευθυντής ΟΤΑ- Διδάσκων Ε.Α.Π