Αγγελική Ζερβού

Η Αγγελική έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική, Αστικό Πολιτισμό και Πολιτιστική Διαχείριση, και κύριο ενδιαφέρον της είναι οι αστικές αναπαραστάσεις μέσω της κινούμενης εικόνας. Έχει εργαστεί ως freelance αρχιτέκτονας στην Αθήνα και την Κρήτη, ενώ από το 2010 ως το 2016 υπήρξε ενεργό μέλος και social media manager του οργανισμού Urban Transcripts, συμμετέχοντας στη διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και workshops σχετικά με σύγχρονα ζητήματα ευρωπαϊκών πόλεων. Είναι συνιδρύτρια της Medianeras: concepts | curating | communication η οποία ασχολείται με τη διοργάνωση και επικοινωνία καλλιτεχνικών δράσεων, επιμέλεια εκθέσεων τέχνης αλλά και ολοκληρωμένη διαχείριση πολιτιστικών προγραμμάτων, και δημοσίων σχέσεων στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα.

Ιδιότητα: Συν-ιδρύτρια της Medianeras