Άρτεμις Σταματέλου

Η Άρτεμις Σταματέλου είναι μουσειολόγος, υποψήφια διδάκτωρ Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι ερευνήτρια στο έργο Mu.SA Museum Skills Alliance (Erasmus +) ως μέλος της ομάδας εργασίας του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Από το 1997 εργάζεται στον χώρο των μουσείων για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων που βελτιώνουν την πρόσβαση όλων στην πολιτιστική ζωή.

Ιδιότητα: Μουσειολόγος - Σύμβουλος Ανάπτυξης Πολιτιστικών Έργων