Θεματική 3: Το πεδίο της πολιτισμικής βιομηχανίας «Πόλεις και designers: τα τοπικά δημιουργικά οικοσυστήματα»

Με τη δημιουργική οικονομία να βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία 20 χρόνια, και με τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων, αναπτύσσεται στις πόλεις ένα λανθάνον παραγωγικό δυναμικό με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Νέοι δημιουργοί, που αντλούν έμπνευση από την τοπική παράδοση, την αναζωογονούν μέσα από τις νέες τεχνολογίες, τις καινοτόμες ιδέες και τα νέα πρότυπα παραγωγής και διανομής· παράγουν υπηρεσίες ή προϊόντα συχνά σε περιορισμένα μεγέθη παραγωγής, αλλά ανταγωνιστικά ως προς την ποιότητα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις τοπικές κοινωνίες να αξιοποιήσουν αυτό το δυναμικό, προδιαγράφοντας το μελλοντικό τους πολιτισμικό προφίλ, να διαμορφώσουν το δημιουργικό οικοσύστημα που θα ενισχύει τον ειδικό, τοπικό τους χαρακτήρα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι αυτοί δημιουργοί στην πορεία τους προς την εξωστρέφεια και ποιες δομές θα μπορούσαν να τους ενισχύσουν στην προσπάθειά τους αυτή;

20181109 | 11:00 - 13:00 @

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Αγγελική Δεμερτζή