Θεματική 2: Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής «Δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον παραγωγής για τον ανεξάρτητο χώρο»

Η μεγάλη πλειοψηφία της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής προέρχεται από τον ανεξάρτητο χώρο, δηλαδή από μεμονωμένους καλλιτέχνες και μικρές ομάδες καλλιτεχνών. Αυτό σημαίνει ότι συχνά ο καλλιτέχνης, πέρα από το κομμάτι της καλλιτεχνικής έρευνας και το αμιγώς δημιουργικό κομμάτι, διαχειρίζεται ο ίδιος την οργάνωση της παραγωγής, διοικητικά ζητήματα καθώς και την επικοινωνία και προώθηση του έργου του. Ταυτόχρονα παρατηρείται μία έλλειψη είτε σε εταιρείες, είτε σε οργανωμένες δομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν διοικητικά το καλλιτεχνικό έργο και να του προσφέρουν ευκαιρίες διασύνδεσης με το διεθνές γίγνεσθαι. Πώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τέτοιες δομές; Τι μορφή θα είχαν και ποιοι θα ήταν οι όροι λειτουργίας τους;

20181110 | 11:00 - 13:00 @ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Κέλλυ Διαπούλη