Θεματική 2: Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής «Όταν ο καλλιτέχνης γίνεται ντόπιος: προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών»

Τα προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artist-in-residence programs) έκαναν την εμφάνιση τους στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αγγλία και στην Αμερική, αρχικά ως μια διέξοδος από την καθημερινότητα των αστικών κέντρων και έπειτα με στόχο τη δημιουργία μιας καλλιτεχνικής ουτοπίας. Τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80, ένα νέο μοντέλο κοινωνικής δράσης προώθησε την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ανάμεσα στους κατοίκους και στους καλλιτέχνες. Αυτό το μοντέλο επιχειρήθηκε έντονα στην περιφέρεια με σκοπό να συνδέσει τις τοπικές σκηνές με την παγκόσμια. Στην Ελλάδα, τα προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών εισήχθησαν αρχικά από τους πάτρωνες της τέχνης και τους ιδιοκτήτες γκαλερί, ενώ σήμερα είναι αρκετά δημοφιλή, κυρίως στην Αθήνα και στα νησιά του Αιγαίου, τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποια είναι η θέση των προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών στην περιφέρεια της Ελλάδας; Ποια μοντέλα έχουν υιοθετηθεί; Τι προσφέρουν στους καλλιτέχνες; Τι προσφέρουν στην πόλη και στην τοπική κοινωνία; Με ποιο τρόπο γίνεται η ζύμωση μεταξύ τους; Ποιο είναι το μέλλον τους;

20181109 | 11:00 - 13:00 @ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Μυρτώ Κατσιμίχα