Θεματική 2: Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής «Φεστιβάλ και πόλη: : οι μετασχηματισμοί μιας σχέσης αιώνων»

Από τις μεγάλες γιορτές των αρχαίων πόλεων, όπως τα Ελευσίνια Μυστήρια, μέχρι τα σύγχρονα φεστιβάλ, οι πόλεις εκφράζονται, αναπτύσσονται οικονομικά, διαμορφώνουν νέες πολιτισμικές συνήθειες και, κυρίως, διαμορφώνουν διακριτές ταυτότητες και μία θέση στον παγκόσμιο χάρτη μέσα από αυτές τις διοργανώσεις. Παράλληλα, τα φεστιβάλ λειτουργούν συχνά ως οχήματα συγκεκριμένων πολιτικών (π.χ. το Φεστιβάλ της Αβινιόν έχει καταγραφεί ιστορικά ως το όχημα του πολιτισμικού εκδημοκρατισμού), αλλά και ως πεδία καλλιτεχνικής έρευνας, πειραματισμού και διαμόρφωσης νέων καλλιτεχνικών πρακτικών. Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν ένα φεστιβάλ να ξεχωρίσει; Και πώς διαμορφώνεται σήμερα η σχέση ανάμεσα στα φεστιβάλ και στις πόλεις, στην Ευρώπη και την Ελλάδα; Τι διαφορές εμφανίζουν τα ελληνικά φεστιβάλ σε σχέση με τα φεστιβάλ άλλων ευρωπαϊκών χωρών; Μια συζήτηση για το χθες, το σήμερα και κυρίως το αύριο των φεστιβάλ, με τη συμμετοχή της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (European Festivals Association – EFA).

20181109 | 16:30 - 18:30 @

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Γκίγκη Αργυροπούλου