Θεματική 2: Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής «Ο ρόλος του καλλιτεχνικού διευθυντή»

Η μεγάλη ανάπτυξη φεστιβάλ και πολιτιστικών κέντρων στην περιφέρεια, που γνώρισε η Ευρώπη μεταπολεμικά, είχε μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και συστηματοποίηση μιας νέας θέσης εντός του πεδίου της καλλιτεχνικής παραγωγής: αυτής του καλλιτεχνικού διευθυντή. Στην Ελλάδα ακόμη και το μεγαλύτερο φεστιβάλ της χώρας, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, μόλις πολύ πρόσφατα καθιέρωσε τυπικά τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, ενώ από το 2006 ο Πρόεδρος είχε στην ουσία τη λειτουργία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος και η λειτουργία του καλλιτεχνικού διευθυντή; Πόσο απαραίτητος ή μη είναι; Ποια είναι η σχέση του και οι υποχρεώσεις του, αφενός απέναντι στην καλλιτεχνική κοινότητα και αφετέρου στις κοινότητες της πόλης; Ποιος τον επιλέγει και με ποιες διαδικασίες;

20181110 | 16:30 - 18:30 @

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Γκίγκη Αργυροπούλου