Τετ-α-τετ

Μέσα από σύντομα τετ-α-τετ, οι συμμετέχοντες γνωρίζονται μεταξύ τους. Σας διαβεβαιώνουμε  ότι από την πρώτη ώρα της Συνάντησης θα έχετε γνωρίσει τουλάχιστον 10 – 20 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου που δεν γνωρίζατε μέχρι τώρα. Εσείς βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας επαγγελματικές κάρτες και υλικό για να συστηθείτε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες μέσα σε 3’ λεπτά.

20181108 | 12:00 - 13:00 @