Θεματική 4: Η πόλη ως περιβάλλον, μνήμη και ζωντανή κοινωνία «Τα κοινά του μέλλοντος»

Τι είναι το κοινό; Οι άνθρωποι που περιμένουν στα καθίσματά τους για να ξεκινήσει μια παράσταση ή το πλήθος που οι καλλιτέχνες φαντάζονται όταν προετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή; Την στιγμή που κάποιος αρχίζει να σκέφτεται το «κοινό», είναι πολύ εύκολο να καταλήξει σε πρόβλημα. Είναι μια μικρή λέξη που περιμένουμε να κάνει τόσα πολλά για εμάς. Την χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε το διαφορετικό και το πολύπλοκο, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κόσμους τόσων πολλών διαφορετικών ανθρώπων, που συχνά γνωρίζουμε πολύ λίγα. Στο πλαίσιο αυτό, πώς μπορούμε να χτίσουμε το κοινό του μέλλοντος, όπου τα παιδιά και οι νέοι θα είναι στο επίκεντρο της πολιτισμικής δραστηριότητας; Καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα μας δείχνουν μια νέα προσέγγιση στον τομέα της ανάπτυξης κοινού.

20181108 | 17:00 - 19:00 @

Συντονιστής:

Ομιλητές: