Θεματική 4: Η πόλη ως περιβάλλον, μνήμη και ζωντανή κοινωνία «Η διαχείριση των τοπικών συλλογών και συλλόγων»

Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερα άτομα και φορείς συλλέγουν ένα σύνολο υλικών ή άυλων τεκμηρίων/αντικειμένων (τέχνεργων, δειγμάτων, αρχείων, μαρτυριών, κ.ά.), μια ομάδα αντικειμένων τα οποία συγκεντρώθηκαν με κάποιο σκοπό, τα οποία μοιράζονται μια κοινή ταυτότητα και που συνήθως εκτίθεται δημόσια, σε φυσικό ή ψηφιακό χώρο. Οι συλλογές αυτές αποτελούν ένα χώρο συνάντησης της μνήμης με την ιστορία. Πώς, όμως, περνάμε από το επίπεδο μιας ιδιωτικής συλλογής στο επίπεδο μιας μουσειακής έκθεσης; Πώς αυτό το υλικό, που πολλές φορές είναι κατακερματισμένο σε διαφορετικούς συλλόγους και ιδιώτες, μπορεί να αποκτήσει μία συνοχή και να γίνει σημαντικό κεφάλαιο της πόλης; Και από την άλλη, ποιο πλαίσιο λειτουργίας θα εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα των μικρών πολιτιστικών συλλόγων και συλλογών; Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συλλογές σε μουσεία ως κοινά;

20181110 | 16:30 - 18:30 @

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Ευγενία Καββαδία