Θεματική 4: Η πόλη ως περιβάλλον, μνήμη και ζωντανή κοινωνία «Βιώσιμες Υποδομές»

Μέρος του προγράμματος της Ελευσίνας 2021 αφορά την αναγέννηση της πόλης και την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων χώρων που θα συμβάλουν στην κληρονομιά του θεσμού. Ποιες είναι οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, σε έναν κόσμο όπου η κατασκευή νέων κτιρίων εξακολουθεί να βασίζεται στο σκυρόδεμα, στα τούβλα και στο κονίαμα; Το παράδειγμα του Θεάτρου Jean Claude Carrière στο Μοντπελιέ –που κατασκευάστηκε σύμφωνα με υψηλά βιώσιμα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης στο τέλος του κύκλου ζωής– θα παρουσιαστεί από τον ίδιο το δημιουργό του έργου. Από μία άλλη οπτική γωνία, δύο αρχιτέκτονες από την εταιρεία labingénerie, οι οποίοι ακολουθούν ιδιαίτερα καινοτόμες προσεγγίσεις, θα εξηγήσουν τη φιλοσοφία τους στην ανακατασκευή των χώρων.

20181110 | 16:30 - 18:30 @ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Νιόβη Ζαραμπούκα - Χατζημάνου