Θεματική 4: Η πόλη ως περιβάλλον, μνήμη και ζωντανή κοινωνία «Βιομηχανική Κληρονομιά»

Ο αστικός χώρος στις μέρες μας καλείται να αλλάξει, να μεταμορφωθεί και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Αστικά κενά ή εγκαταλελειμμένα κελύφη του πρόσφατου παρελθόντος που χωροθετούνται στα κέντρα των πόλεων ή περιμετρικά αυτών, μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην αστική ανάπτυξη. Η Βιομηχανική Κληρονομιά που συντίθεται από τα απομεινάρια της αποβιομηχάνισης, και κυρίως η αξιοποίηση της, μπορεί να συμβάλει στην αστική αναβάθμιση αλλά και στην κεφαλαιοποίηση της ιστορικής μνήμης. Σήμερα η βιομηχανική κληρονομιά αναγνωρίζεται από την σύγχρονη νομοθεσία ως ένα νεότερο πολιτιστικό αγαθό των τελευταίων εκατό ετών που είναι μνημείο δεδομένης αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, βιομηχανικής, ιστορικής και επιστημονικής αξίας και περιλαμβάνει όχι μόνο τα κελύφη της αποβιομηχάνισης αλλά και όλα τα υπαρκτά ή άυλα στοιχεία που συνθέτουν το βιομηχανικό παρελθόν. Η προστασία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει, επιβάλλει τον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή και την τεκμηρίωση των στοιχείων που την συνθέτουν, αλλά και την διατήρηση, τη συντήρηση και την ανά περίπτωση αποκατάστασή της. Είναι η βιομηχανική κληρονομιά κλειδί στην αστική ανάπτυξη; Ποιες είναι οι σύγχρονες χρήσεις γης που θα αναδείξουν τέτοιους χώρους και θα παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο στον σύγχρονο αστικό χώρο και στην μεταμόρφωση των πόλεων; Σε μία χώρα με έντονο αρχαιολογικό παρελθόν, είναι η βιομηχανική κληρονομιά ισότιμης αξίας με τα φημισμένα αρχαιολογικά μνημεία των κλασικών και προϊστορικών χρόνων; Παραδείγματα αξιοποίησης τέτοιων πρώην βιομηχανικών χώρων και συγκροτημάτων, ανά την Ευρώπη, φανερώνουν την τάση αξιοποίησης τέτοιων περιοχών κι ένταξης τους στην σύγχρονη ζωή. Μέθοδοι καταγραφής και ταξινόμησης των ειδικών εξοπλισμών, μηχανημάτων, κατασκευών αλλά και άυλων πρακτικών γύρω από την βιομηχανική δραστηριότητα του παρελθόντος, έρχονται να ολοκληρώσουν την μελέτη γύρω από αυτήν την ιστορική βιομηχανική μνήμη και να συνθέσουν την Βιομηχανική Αρχαιολογία.

20181110 | 11:00 - 13:00 @

Συντονιστής:

Ομιλητές: