Θεματική 3: Το πεδίο της πολιτιστικής βιομηχανίας «Εκδόσεις, κινηματογράφος, ραδιόφωνο και όροι ανάπτυξής τους στην περιφέρεια»

Η εκδοτική δραστηριότητα στην εποχή του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών έχει λάβει νέες κατευθύνσεις μορφής και διακίνησης. Το ραδιόφωνο μεταφέρθηκε από τα ερτζιανά στον παγκόσμιο ιστό, καταρρίπτοντας τα χωρικά όρια και τις αποστάσεις και δημιουργώντας ένα ενιαίο σώμα ακροατών. Το ψηφιακό παρόν του κινηματογράφου, με τις άπειρες τεχνικά δυνατότητες αλλά και την ανελέητη παράνομη διακίνηση έργων πνευματικής διάνοιας, βρίσκει τους επαγγελματίες μακριά από νέες παραγωγές. Διαθέτει η περιφέρεια ικανά κανάλια διανομής για αυτόνομη εκδοτική δράση ή είναι καταδικασμένη να ακολουθεί το κέντρο; Μπορεί να υποστηριχθεί το τοπικό ραδιόφωνο; Είναι δυνατή η κινηματογραφική παραγωγή αξιώσεων εκτός των τειχών της πρωτεύουσας; Πώς μπορούν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα τόσο επισφαλές περιβάλλον; Ποιες οι συνθήκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα επιτρέψουν στις εκδόσεις και τις οπτικοακουστικές παραγωγές να αναπτυχθούν;

20181110 | 11:00 - 13:00 @

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Δημήτρης Αθηνάκης