Θεματική 3: Το πεδίο της πολιτισμικής βιομηχανίας «Fabrication Matters: Κατασκευάζοντας το Μέλλον των πόλεων»

Πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις και τις κοινότητες ανθεκτικές και βιώσιμες, ικανές να ανταποκριθούν στις συνθήκες του μέλλοντος, με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής και τις επισφαλείς συνθήκες περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προσεκτική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων; Βασικό συστατικό των διαφαινόμενων λύσεων, αποτελεί η ταχύτατη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών (computation, communication, fabrication), που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανοίξει το δρόμο για νέα μοντέλα ζωής και παραγωγής, βασισμένα στην παγκόσμια και κατανεμημένη ροή δεδομένων και γνώσεων· μοντέλα που χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες και υποδομές για την κατασκευή, αλλά υπερτοπικά δίκτυα για τη διανομή μεθόδων παραγωγής, προϊόντων και υπηρεσιών· που ενδυναμώνουν τους πολίτες και τις κοινότητες, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, και εγγυώνται –μακροπρόθεσμα– την ανθεκτικότητα των πόλεών μας. Μπορούν τα εργαστήρια ψηφιακής κατασκευής (Fab Labs, Maker Spaces κ.λπ.) να συνεισφέρουν ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση; Πώς λειτουργούν αυτά τα «εργαστήρια του μέλλοντος», και πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους στα τοπικά δεδομένα;

20181108 | 17:00 - 19:00 @

Συντονιστής:

Ομιλητές: