Θεματική 2: Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής «Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα ως πυρήνες πολιτισμικής ανάπτυξης: μια διαδρομή από τη Γαλλία μέχρι την Ελλάδα»

Θεμελιωμένα εν πολλοίς πάνω στο παράδειγμα των γαλλικών “Maisons de la Culture”, τα ΔΗΠΕΘΕ είναι από τη δεκαετία του 1980, ένας από τους βασικούς – αν όχι ο βασικότερος – θεσμός πολιτιστικής αποκέντρωσης και μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου Πολιτισμού. Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν από την ίδρυσή τους, το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία. Πώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την αποστολή και λειτουργία των ΔΗΠΕΘΕ σήμερα και αύριο; Με ποιους τρόπους ενσωματώνουν και εκφράζουν τη μνήμη, την επιθυμία και εν γένει το συμβολικό κεφάλαιο της πόλης και της περιφέρειάς τους; Πώς τοποθετούνται στο ευρύτερο πολιτισμικό πεδίο της περιοχής τους, της ελληνικής επικράτειας, της Ευρώπης και του κόσμου; Ποια είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης; Μία συζήτηση για το παρόν και το μέλλον των ΔΗΠΕΘΕ με διασταυρούμενες προοπτικές από την Ελλάδα και τη Γαλλία.

20181108 | 17:00 - 19:00 @ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Κέλλυ Διαπούλη