Θεματική 1: Ζητήματα πολιτικής του πολιτισμού «Πολιτιστικοί διαχειριστές στο προσκήνιο:  μεταβάλλοντας τις πολιτισμικές συνήθειες κατοίκων και καλλιτεχνών»

Πώς μπορούν οι πολιτιστικοί διαχειριστές να βρουν δημιουργικές και συνεργατικές λύσεις, καθιστώντας εφικτή την κοινωνική καινοτομία, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης και διακρατικής συνεργασίας που ενθαρρύνουν τους πολιτιστικούς διαχειριστές να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, όσο τρελές και αν ακούγονται, να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, να ενισχύσουν την βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης τους μέσω του πολιτισμού, να αποτύχουν και να τεστάρουν καινοτόμες πρωτοβουλίες που ενεργοποιούν την τοπική κοινότητα. Μέσα από τέτοια προγράμματα, οι πολιτιστικοί διαχειριστές έρχονται στο προσκήνιο, συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα, με καλλιτέχνες αλλά και με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και αναπτύσσουν καινοτόμες συμμετοχικές δράσεις.

20181110 | 11:00 - 13:00 @

Συντονιστής:

Ομιλητές: