Θεματική 1: Ζητήματα Πολιτικής του Πολιτισμού «Το πολιτισμικό κεφάλαιο της πόλης»

Ο πολιτισμός χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο, διεθνώς, για την προβολή και προώθηση της ανάπτυξης των πόλεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χώρος του πολιτισμού οφείλει να αποκτήσει τη γλώσσα της ειδικής οικονομίας του τρόπου (ανα)παραγωγής του, του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξής του, δηλαδή μια κοινή γλώσσα (και κατά συνέπεια τη «γραμματική» και τα εργαλεία της) που θα επέτρεπε τον τρόπο ορθολογικής επικοινωνίας μεταξύ των παραγωγών, των καταναλωτών, των διαχειριστών και των διοικητικών ιθυνόντων του πολιτισμού και, κατά συνέπεια, την κοινωνική αναβάθμιση του χώρου του πολιτισμού στην ιεραρχία των εθνικών θεμάτων, τόσο της κυβερνητικής ατζέντας όσο και του δημόσιου διαλόγου. Με αυτή την προοπτική, αντικείμενο της συγκεκριμένης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης είναι η αναγκαιότητα και η συγκρότηση αυτής της γλώσσας.

20181109 | 16:30 - 18:30 @

Συντονιστής:

Ομιλητές: