Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους

Όλγα Δασκαλή, Μεσολόγγι ‘‘Τι θα γίνω όταν θα μεγαλώσω; Πού θέλω να ζω; Τι επάγγελμα μου ταιριάζει;’’ Η απάντηση σε κάθε ερώτηση βρίσκεται μέσα μας. Το θέμα είναι τι δρόμους θα ακολουθήσουμε για να την βρούμε. Η πρωτοβουλία “Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους- Roots are Routes” σχεδιάζει και οργανώνει δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, φέρνοντας τους συμμετέχοντες σε επαφή με την φύση, γνωρίζοντας τοπικά επαγγέλματα που χάνονται, αναζητώντας νέους τρόπους εφαρμογής, δημιουργώντας με τα χέρια. Οι συμμετέχοντες δέχονται ερεθίσματα και καλλιεργούν τις δυνατότητες τους. Η μετάδοση της γνώσης μέσω διαγενεακής συνεργασίας και η ομαδική δουλειά συμπληρώνουν το ανθρωποκεντρικό προφίλ. Η τέχνη και οι νέες τεχνολογίες είναι μέρος της εργαλειοθήκης της μεθόδου RaR (Roots are Routes). Σε συνεργασία με σχολεία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, μουσεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς επιλέγονται τα εργαστήρια με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων και την φύση των δράσεων. Η μέθοδος απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν να εξερευνήσουν τον εαυτό τους, σε εκπαιδευτικούς που βλέπουν ολιστικά τον ρόλο της εκπαίδευσης, σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της εύρεσης εργασίας, σε γονείς που θέλουν να υποστηρίξουν το παιδί να χαράξει τον δρόμο που επιθυμεί.

ALL RIGHTS RESERVED 2019
ΕLEUSIS 2021 / EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE