Φωτογραφικό υλικό από την Συνάντηση «Πολιτισμός 2030»

Συνάντηση «Πολιτισμός 2030» Είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα; 8-11 Νοεμβρίου 2018, Ελευσίνα


ALL RIGHTS RESERVED 2019
ΕLEUSIS 2021 / EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE