Ομάδες Εργασίας

Η Συνάντηση περιλαμβάνει 18 ομάδες εργασίας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με βάση τέσσερις θεματικούς άξονες: Θεματική 1: Ζητήματα πολιτικής του πολιτισμού Θεματική 2: Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής Θεματική 3: Το πεδίο της πολιτισμικής βιομηχανίας Θεματική 4: H πόλη ως περιβάλλον, μνήμη και ζωντανή κοινωνία Στόχος των ομάδων εργασίας είναι ο διάλογος μεταξύ καλλιτεχνών, επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου & θεσμικών πολιτιστικών διοργανωτών και στελεχών  της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών για τη συν-διαμόρφωση των πολιτιστικών όρων ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας. Τα αποτελέσματα κάθε ομάδας εργασίας θα παρουσιαστούν την τελευταία ημέρα της Συνάντησης, Κυριακή 11 Νοεμβρίου και ώρες 11:00-16:00.

ALL RIGHTS RESERVED 2019
ΕLEUSIS 2021 / EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE