Άνθρωποι, Ιστορίες, Πολιτισμός. Είναι το θέμα και αντικείμενο της δεύτερης Συνάντησης Πολιτισμός 2030 που διοργανώνει η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μεταξύ 7-10 Νοεμβρίου 2019 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας (ΕΚΕΔΑ). Η φετινή Συνάντηση «Πολιτισμός 2030» εστιάζει σε τέτοιους ανθρώπους του πολιτιστικού χώρου, τις ιστορίες τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ιστορίες αναδιαμόρφωσαν και αναδιαμορφώνουν τόσο τον πολιτιστικό χώρο, όσο και τις πόλεις.

Συνάντηση «Πολιτισμός 2030» (2η Έκδοση)

Προετοιμάζουμε τη δεύτερη έκδοση της Συνάντησης Πολιτισμός 2030, ένα από τα κεντρικά προγράμματα παρακαταθήκης της Ελευσίνας 2021, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Αναγνώσεις Φεστιβάλ

Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ είναι ένα εντατικό τριήμερο πρόγραμμα κατάρτισης στη διοργάνωση Φεστιβάλ. Περιλαμβάνει […]

IETM Campus

Διεθνές Δίκτυο για τις Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες ΙΕΤΜ Το IETM Campus […]


ALL RIGHTS RESERVED 2019
ΕLEUSIS 2021 / EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE